Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Puude Langetamine

Tallinna linnas asuvate puude raieks või hoolduslõikuseks tuleb kinnistu omanikul taotleda Tallinna Keskkonnaametilt raieluba. Seda saate teha läbi kodulehe www.tallinn.ee  sisestades otsingusse ´raieluba´.

Juhul, kui langetatavad puud on kõrged  ja asuvad ehitistele või ka elektriliinidele ohtlikult lähedal, kasutame tööks tõstukeid.

Kui tõstukautoga ligi ei pääse,  ronivad selleks tööks väljaõppe saanud spetsialistid puu otsa ja  puu langetatakse jupphaaval.

Oksad koristame, tüve järkame vastavalt tellija soovile.

Soovi korral on võimalik kännud välja juurida või  freesida.