Puude Langetamine

Tallinna linnas asuvate puude raieks või hoolduslõikuseks tuleb kinnistu omanikul taotleda Tallinna Keskkonnaametilt raieluba. Seda saate teha läbi kodulehe www.tallinn.ee  sisestades otsingusse ´raieluba´.

Juhul, kui langetatavad puud on kõrged  ja asuvad ehitistele või ka elektriliinidele ohtlikult lähedal, kasutame tööks tõstukeid.

Kui tõstukautoga ligi ei pääse,  ronivad selleks tööks väljaõppe saanud spetsialistid puu otsa ja  puu langetatakse jupphaaval.

Oksad koristame, tüve järkame vastavalt tellija soovile.

Soovi korral on võimalik kännud välja juurida või  freesida.

 

Õismäe Haljastus

Kogemused aastast 1997

Küsi pakkumist

    Nimi*

    E-mail*

    Facebook

    info@haljastus.com